Eurofins – Entitat d’Inspecció i Certificació Girona

ACREDITADA PER ENAC

Entitat d'Inspecció i Certificació de Girona

L’objectiu de l’Entitat d’Inspecció i Certificació de Girona és la certificació de procesos de producció i de productes agroalimentaris.

L’entitat està inscrita al registre d’entitats de control i certificació de productes agroalimentaris del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya i de la Consejería de Murcia.

Entitat de certificació de processos i productes acreditada per ENAC amb acreditació Nº 26/C-PR019.

20 ANYS

D'experiència

News Eurofins - EICG

Idioma »