Serveis certificadora

ESPECIALITZATS

Serveis que oferim

A la Certificadora oferim els següents serveis:

Elaborem els plans de control per a gestionar la verificació dels plecs de condicions de productes o processos que els clients ens presentin junt amb la sol·licitud de certificació, ja siguin plecs privats amb documents normatius propis del client com els etiquetatges faculatius, o plecs públics com Marques Q, denominacions d’orígen, o altres basats en documents normatius oficials.

Per verificar el grau de compliment d’un plec de condicions amb presa de mostres, si cal, per ser trameses a un laboratori i a partir dels resultats avaluar el compliment de requisits del reglament i justificar el manteniment o no de la certificació. Elaboració de l’informe d’auditoria i notificació de resultats.

Elaboració d’informes-resum d’auditories per a la notificació semestral al titular del plec de condicions i a l’autoritat competent de l’estat de la certificació.

Idioma »