Laboratori Agroalimentari i Ambiental

ELS NOSTRES SERVEIS

Especialitzats en solucions agroalimentàries

Coneix els serveis que oferim. Si tens qualsevol dubte sobre algún dels nostres serveis, posa’t en contacte amb nosaltres.

Elaborem pressuposts dels serveis que oferim sense compromís amb celeritat i confidencialitat.

Elaborem una planificació anual de recollida de mostres segons les necesitats particulars dels nostres clients i els requisits legals.

Donem un servei de recollida a les instal·lacions del client o bé rebem les mostres al propi laboratori.

El laboratori realitza anàlisis microbiològiques, fisiocoquímiques, mol·leculars, i al·lèrgens de productes. Les tècniques estan validades i/o basades en normes ISO, UNE-EN o tècniques oficials. Fem anàlisis per a altres laboratoris, empreses i/o particulars.

Una vegada finalitzada l’anàlisi, es genera l’informe de resultats que es pot transmetre al client per correu electrònic, correu ordinàri, fax o bé portar-lo en mà.

Realització de la formació per manipuladors d’aliments tant a particulars com a empreses. Els cursos es poden impartir en diferents idiomes. Es lliura un certificat al finalitzar la formació. Formació bonificable.

Confecció, revisió i actualització de l’etiquetatge dels diferents productes agroalimentaris, segons la normativa vigent.
Realització d’etiquetatges nutricionals, indicant les propietats nutritives del producte.

Estudi de les sancions i redacció d’al·legacions a presentar a l’entitat sancionadora.

Garantim la confindencialitat en tota la informació recollida dels clients, així com dels resultats obtinguts en les diferents anàlisis a fi de no incumplir la legislació vigent.

El laboratori realitza anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques d’aigües de consum, de pou, de piscines i residuals, segons la normativa vigent.

El laboratori realitza anàlisis in situ a les pròpies instal·lacions del client. També podem realitzar el control ambiental mitjançant un mostrejador d’aire.

Idioma »