Abast de la certificació

ABAST

Abast de la cerificació

Etiquetatges facultatius:

 • Carn de vedella
 • Carn de porc
 • Carn de conill
 • Carn de pollastre

Sistemes d’autocontrol específics (SAE) d’exportadors de productes alimentaris d’origen animal en el marc del Real Decret 993/2014.

En cas de requerir informació mes concreta sobre la identificació d’algun producte certificat, les normes i documents normatius respecte dels quals s’ha concedit el certificat de conformitat, la identificació del client, o la validesa de la certificació, ho poden sol·licitar per escrit a l’adreça electrònica de l’entitat

foodassurance-es@cpt.eurofinseu.com

Altres:

 • SAE, exportació a tercers països segons RD 993/2014
 • Certificació WELFARE QUALITY®, homologada per IRTA, de benestar animal
 • Marca Q de carn de vedella
 • Marca Q de carn de porc
 • Certificació de llúpol
 • DOP / DOQ vins
 • DOP olis
 • Productes de proximitat i Km 0
Idioma »