Elaboració d’informes-resum d’auditories per a la notificació semestral al titular del plec de condicions i a l’autoritat competent de l’estat de la certificació.

Per verificar el grau de compliment d’un plec de condicions amb presa de mostres, si cal, per ser trameses a un laboratori i a partir dels resultats avaluar el compliment de requisits del reglament i justificar el manteniment o no de la certificació. Elaboració de l’informe d’auditoria i notificació de resultats.

Idioma »