Una vegada finalitzada l’anàlisi, es genera l’informe de resultats que es pot transmetre al client per correu electrònic, correu ordinàri, fax o bé portar-lo en mà.

El laboratori realitza anàlisis microbiològiques, fisiocoquímiques, mol·leculars, i al·lèrgens de productes. Les tècniques estan validades i/o basades en normes ISO, UNE-EN o tècniques oficials. Fem anàlisis per a altres laboratoris, empreses i/o particulars.

Donem un servei de recollida a les instal·lacions del client o bé rebem les mostres al propi laboratori.

Elaborem una planificació anual de recollida de mostres segons les necesitats particulars dels nostres clients i els requisits legals.

Elaborem pressuposts dels serveis que oferim sense compromís amb celeritat i confidencialitat.

Idioma »