El laboratori realitza anàlisis in situ a les pròpies instal·lacions del client. També podem realitzar el control ambiental mitjançant un mostrejador d’aire.

El laboratori realitza anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques d’aigües de consum, de pou, de piscines i residuals, segons la normativa vigent.

Garantim la confindencialitat en tota la informació recollida dels clients, així com dels resultats obtinguts en les diferents anàlisis a fi de no incumplir la legislació vigent.

Estudi de les sancions i redacció d’al·legacions a presentar a l’entitat sancionadora.

Idioma »