Història

DES DEL 1992

La nostra història

El laboratori va sorgir l’any 1992 a partir de la iniciativa d’uns gironins emprenedors, biòlegs, químics, farmacèutics, enginyer agrònom. Era dels primers Laboratoris d’aquestes característiques de les comarques gironines. Els primers anàlisis es realitzaven en un petit laboratori ubicat al barri de Santa Eugènia de Girona.

L’any 1994 es va traslladar a les instal·lacions actuals al centre de Girona, on es va optimitzar la feina i es van crear diferents departaments: Microbiologia, química alimentària i recollida de mostres. En aquesta mateixa època es comencen a fer analítiques mediambeintals i es va assolir el reconeixement com a Establiment Tècnic Auxiliar de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Arrel d’aquest fet l’any 1995 es crea el departament de química ambiental, per l’anàlisi de les aigües residuals

L’any 1998 es crea el Departament de Qualitat, amb l’objectiu de treballar sota les normes ISO i fer que tots els processos i documentació dins l’empresa segueixin les directrius d’aquests. Després d’uns anys treballant segons la norma ISO, l’any 2005 s’assolí la Certificació ISO 9001:2000 en la Gestió d’anàlisi agroalimentaris i mediambientals.

post-img-one
postimg-two

EL CREIXEMENT

L'especialització del laboratori

L’any 1999 arrel de la implantació de la nova normativa d’etiquetatge de productes agroalimentaris s’ofereix aquest serveis en les nostres instal·lacions.

A partir de l’any 2000 el laboratori creix en nombre de clients i volum d’anàlisis degut a una major sensibilització en la seguretat alimentària i ambiental de la nostra societat i a un major control per part de l’administració a les empreses agroalimentàries.

Des dels inicis l’empresa ha col·laborat amb el món educatiu realitzant convenis de pràctiques amb alumnes de diferents institucions: UdG, Instituts d’Educació Secundària – Formació Professional (IES Narcís Xifra, IES Montilivi) , Escola de Capacitació Agroalimentària de Monells … Val a dir que l’experiència es valora molt positivament per totes les parts i afavoreix la ràpida inserció de l’alumne/a al món laboral.

El món de la informàtica ha evolucionat ràpidament en tots aquest anys i el laboratori s’ha beneficiat d’aquests canvis. Ja des dels seus inicis es va instal·lar un ordinador amb una aplicació de gestió de laboratori anomenat JEGA.

L’any 2001 els resultats (obtinguts d’equipament d’analítica) s’obtenen informàticament per a una millora del control i traçabilitat del mateix, amb els beneficis que això comporta en minimitzar les errades.

NORMES ISO

L'actualitat

Actualment el laboratori disposa de les últimes eines informàtiques per a gestió de la informació de tots els serveis que el laboratori gestiona, seguint les normes ISO (certificacions obtingudes).

Política
de qualitat

Equipament
d'última genaració

24/7
Atenció als clients

Científics
experts

Pots consultar les acreditacions del laboratori aquí.

Idioma »