El sistema d’etiquetatge frontal nutricional (FOPL) Nutri-Score es caracteritza per distingir la valoració nutricional dels aliments segons un codi de colors a l’estil d’un semàfor. A España entrarà en vigor el primer quadrimestre del 2021 amb caràcter opcional.
La implantació del Nutri-Score anirà acompanyada de campanyes d’informació i formació dirigides al consumidor.
Aquest model, que ja està implementat en altres països com França i Bèlgica, es va escollir perquè segons el Ministeri s’adapta als objectius de Salut Pública que planteja el nostre país.
Consisteix en un logotip que pot mostrar-se de forma voluntària en la part frontal dels envasos de begudes i aliments que estan obligats a presentar la informació nutricional obligatòria segons el Reglament (UE) 1169/2011, sense substituir-la. Els productes no processats, com les fruites, hortalisses, peix i carn fresca no es veuen afectats al no haver de presentar l’etiquetatge de forma obligatòria.
El logotip Nutri-Score té cinc possibles variants, cadascuna consta d’un color (verd fosc, verd clar, groc, taronja clar i taronja fosc) associats a una lletra (A, B, C, D i E, respectivament). Els productes es classifiquen segons la seva qualitat nutricional i se’ls assigna una de les cinc variants del logotip.
  • A (verd fosc): producte més favorable, des del punt de vista nutricional
  • E (taronja fosc): producte menys favorable, des del punt de vista nutricional
Els criteris nutricionals que utilitza Nutri-Score per classificar els aliments i begudes es basen el l’algoritme del perfil nutricional de l’Agència de Normes d’Alimentació britànica (FSC, 2011).
Font imatge: Aesan.

Si voleu implementar aquest sistema d’etiquetatge, contacteu amb nosaltres.

Idioma »